Sink Oksid Varistörləri

  • Zinc Oxide Varistor

    Sink Oksid Varistoru

    Metal Oxide Varistor / Sink Oxide Varistor, əsasən sink oksiddən ibarət olan yarımkeçirici elektroknik keramika elementi kimi istifadə olunan qeyri-xətti bir müqavimətdir. Gərginliyin dəyişməsinə həssas olduğu kimi varistor və ya zehni oksid varistoru (MOV) adlanır. Varistorun gövdəsi, sink oksid hissəciklərindən ibarət bir matris quruluşudur. Hissəciklər arasındakı dənə sərhədləri ikitərəfli PN qovşaqlarının elektrik xüsusiyyətlərinə bənzəyir. Gərginlik aşağı olduqda, bu taxıl sərhədləri yüksək empedans vəziyyətindədir və gərginlik yüksək olduqda bir növ qeyri-xətti bir cihaz olan qəza vəziyyətində olacaqlar.